• Vierkant

  • Abdampfschale, Porzellan, Vierkant, 50*35*12 mm, 6 ml #255/1

    Abdampfschale, Porzellan, Vierkant, 50*35*12 mm, 6 ml #255/1
  • Abdampfschale, Porzellan, Vierkant, 62*40*12 mm, 13 ml #255/2

  • Abdampfschale, Porzellan, Vierkant, 74*49*14 mm, 28 ml #255/2a

  • Abdampfschale, Porzellan, Vierkant, 95*65*14 mm, 40 ml #255/3

    Abdampfschale, Porzellan, Vierkant, 95*65*14 mm, 40 ml...